Mount Kato Ski Area

Address: 
20461 State Hwy 66
City: 
Mankato
Zip: 
56001